Kázané slovo » Vybraná séria »

Modlitba Pánova

Pane, nauč nás modliť sa! - bola prosba učeníkov na Pána Ježiša. Modlitba Pánova bola odpoveď. Je to vzor, podľa ktorého máme rozvinúť naše modlitby. Modlitba Pánova naladí modlitebníka do modlitebného postoja a náležite pomôže vyjadrovať obsahovo svoje prosby pred nebeského Otca. Škola modlitby u učeníkov Pána Ježiša by mala začínať tu. Tieto vyučovania zvlášť zdôrazňujú potrebu modlitebného nastavenia (podséria: Náš Otče) a otázku odpustenia.


Okolnosť a charakter modlitby
1. Volanie do Božej školy modlitby Mat 6,9a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #344 11.10-2009
2. Modlitba namierená na Boha Mat 6,9b-13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #347 18.10-2009
Predslov: Náš Otče
3. Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #353 01.11-2009
4. Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #357 08.11-2009
5. Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #359 15.11-2009
6. Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #363 22.11-2009
7. Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Kázeň na vrchuModlitba Pánova Božie Otcovstvo #364 29.11-2009
ktorý si v nebesiach
8. Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #367 06.12-2009
9. Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #369 13.12-2009
1.Prosba: Nech sa posvätí Tvoje meno
10. Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #380 20.12-2009
11. Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #390 10.01-2010
2.Prosba: Nech príde Tvoje kráľovstvo
12. Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #387 17.01-2010
3.Prosba: Nech sa deje Tvoja vôľa
13. Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #393 24.01-2010
4.Prosba: Chlieb náš každodenný daj nám dnes
14. Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #396 31.01-2010
5.Prosba: Odpusť nám naše viny
15. Božie odpustenie Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #399 07.02-2010
16. Dlžníci v potrebe odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #405 14.02-2010
17. Denná skúsenosť odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #408 21.02-2010
18. Odpustenie dlhov ako súčasť apoštolskej zvesti Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #410 28.02-2010
19. 5 fatálnych klamstiev o odpustení Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #413 07.03-2010
20. Odpustenie a služba zmierenia Mat 6,12 Prehľad evanjelia MatúšaModlitba PánovaOdpustenie #420 21.03-2010
21. Odpustenie a autorita služobníkov Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie RKC kľúče kľúče kráľovstva #422 28.03-2010
22. Odpustenie a krst Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #426 11.04-2010
6.Prosba: Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého
23. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #429 18.04-2010
Doslov:
24. Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #433 25.04-2010