Kázané slovo » Vybraná séria »


Dobré skutky pred Bohom.
Každé náboženstvo i neveriaci majú to, čo nazývajú dobré skutky. Ako však vidí dobré skutky Boh? Čo sú a čo nie sú dobré skutky podľa Biblie? Prečo neveriaci nemá dobré skutky? Kedy veriaci robí dobré skutky a prečo sú pre neho dôležité? Ako sa roznietiť k dobrým skutkom? Vyučovania podávajú kontroverznú tému od čias reformácie. Pomáhajú nadobudnúť vyváženú perspektívu na túto otázku.


Dobré skutky pred Bohom
1. Dobré skutky (1) - definícia, dôsledky pre neveriacich v evanjelium Ef 2,1-9 Základy viery #627 22.01-2012
2. Dobré skutky (2) - dôsledky definície dobrých skutkov pre veriacich Gal 3,1-5 Základy viery #630 29.01-2012
3. Dobré skutky (3) - dôležitosť a dôvod konania Tit 2-3 Základy viery #632 05.02-2012
4. Dobré skutky (4) – danie seba ku konaniu dobrých skutkov Tit 2,1-15 Základy viery #636 12.02-2012