Kázané slovo » Vybraná séria »

Krst Duchom Svätým je nádherná doktrína Písma a túžobné očakávanie novozmluvných veriacich. Očakávaný stáročiami v SZ Písmach, hlásaný a pripravovaný Jánom Krstiteľom, sľubovaný Pánom Ježišom a nakoniec uskutočnený na Letnice a odvtedy zakúsený všetkými veriacimi. Čo to je Krst Duchom Svätým? Aké má prejavy? Kým je skúsený a ako vyzerá? S príchodom charizmatického hnutia táto nádherná dotkrína bola bolestivo zastretá, ale návrat k Písmu prinesie ohromný úžitok a požehnanie všetkým skutočným veriacim, ktorým bol sľúbený. Veľmi sa odporúča vypočuť si predtým vyučovania o duchovných daroch - špecificky apoštol, prorok a jazyky, nakoľko sú úzko s týmto prepojené a je najprv potrebné v nich získať Biblickú perspektívu.


1. Krst Duchom Svätým (1) - úvod, pozadie a dôležitosť Mat 3,1-17 Základy viery #638 19.02-2012
2. Krst Duchom Svätým (2) - priblíženie definície Mat 3,1-12 Základy viery #641 26.02-2012
3. Krst Duchom Svätým (3) - dostupnosť Sk 19,1-7 Základy viery #644 04.03-2012
4. Krst Duchom Svätým (4) - dopad Sk 1,4-5,8 Základy viery #647 11.03-2012