Kázané slovo » Vybraná séria »

Privádzanie detí k Spasiteľovi je nádherná služba v cirkvi od samého začiatku. Deti boli privádzané k Spasiteľovi a mnohé od detstva prišli k záchrane. Žial, dnes mnohé manipulácie ľahko nahrádzajú stáročiami osvedčené biblické prístupy čo získali deti v detstve pre Spasiteľa a pomohli žiť životy pre Neho a k dobru blížnych. Tieto vyučovania sú výberom niektorých učení, čo majú pomôcť učiteľom s deťmi pracovať v rámci cirkevného zboru.


Biblicko-evanjelizačná služba ďeťom v 21. storočí (Konferencia zboru, Mr. Chris Cooper, UK)
Povolanie do služby deťom v zbore
1. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 Nedeľná škola #185 08.08-2008
2. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 Nedeľná škola #186 14.08-2008
Obrátenia a služba deťom (Konferencia zboru, Brain Freer, UK)
3. (1) Obživenie a Znovuzrodenie Obrátenia a služba deťom #249 28.02-2009
4. (2) Obrátenie Obrátenia a služba deťom #250 28.02-2009
5. (3) Pokánie Obrátenia a služba deťom #251 28.02-2009
6. (4) Viera Obrátenia a služba deťom #252 28.02-2009