Kázané slovo » Vybraná séria »

Služba na Pánovom diele. Pán nás zachránil aby sme nežili viac sebe ale Jemu. Je smutné, ak naše životy nežijeme službou Jemu alebo ich investujeme do práce na Pánovom diele zlým spôsobom a tak veľa hodnotného nevykonáme. Tieto vyučovania majú pomôcť získať taký postoj, aby dielo nemuselo zhorieť, ale aby každý mohol klásť drahokami a zlato. Čo je služba na Pánovom diele podľa Písma? V akom kontexte sa deje? Kto je do nej povolaný? Ako ju má konať? S akým postojom srdca? Ako také srdce získať? Ako v nej pokračovať? Mnohé praktické otázky majú pomôcť naladiť pre správnu službu v zbore na mnohé roky, kým sa nevráti Pán.


1. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011
2. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011
3. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011
4. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011


Vyučovania boli z Pánovej milosti učené na Biblických hodinách zboru Soli Deo Gloria v zime roku 2011.

 

Odporúčame si tiež prečítať brožúru Služba na Pánovom diele