Spevník a piesne na stránke
Zborový Spevník pre uctievanie:
Otvoriť spevníkSpevník Žalmy & Hymny kresťanskej viery v elektronickej podobe. Piesne sú určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na Písme Svätom, v podaní žalmov a hymien v duchu reformovaného odkazu kresťanskej cirkvi. Spevník je vhodný ako pre osobné a rodinné stíšenia, tak uctievanie na zhromaždení. Spevník obsahuje viac než dvesto piesní, je funkčný, používaný v zbore, avšak nie je ešte kompletný. Je ho možné používať pre osobné použitie.
Otvoriť spevník (pamätá si naposledy otvorené miesto) -


Otvoriť spevníkCD Žalmy & Hymny kresťanskej viery v podaní nahrávok za účelom učenia vybraných piesní -
Spevník pre deti:
Otvoriť spevník
Spevník Hymny a piesne pre chlapcov a dievčatá je výber niekoľko desiatok piesní. Spevník môže byť vhodná pomôcka pre detské besiedky či rodinné stíšenia. Tento spevní je už avšak zastaralý spevník, dostupný, pokiaľ sa nezverejní nový.