Vitajte na našej stránke. Sme cirkevný zbor v Žiline, ktorý je:
  • evanjeliový – prehlasujúci evanjelium milosti Pána Ježiša Krista.
  • kresťanský– patriaci medzi verné historické i súčasné biblické prúdy kresťanstva. Takto zastávame vysoký pohľad na Písmo, Trojjediného Boha, spasenie z milosti, cirkev a pod.
  • historický – od 17. storočia sme sa stali známi ako reformovaní baptisti.
  • Príjmite naše pozvanie na Nedeľné večerné zhromaždenie, kde sa pravidelne o 18:00 na Námestí M. R. Štefánika 12, Žilina, zvestuje evanjelium.

[ENGLISH] Welcome to Soli Deo Gloria Reformed Baptist Church in Zilina, Slovakia (central Europe). This church is committed to proclaim the Gospel of sovereign grace and doctrinally subscribes to 2nd London Baptist confession of faith, 1689. We hold high view on the Scriptures, the Gospel, doctrines of grace, reverent worship, evangelistic work and the church and her service. Please pray for grace of God upon our labors in the Gospel here that we would be kept faithful and glorify God as much as sinners saved by grace can. Pray that people would be converted by the power of God in the Gospel to Christ and added also to the church. 

Cirkevný zbor v Žiline prehlasujúci evanjelium milosti Pána Ježiša Krista

Od 17. storočia konfesionálne ako reformovaní baptisti zastávame:

Vysoký pohľad na kázanie

– evanjelia Pána Ježiša Krista ako moci Božej na spasenie každému veriacemu

– verné vysvetľovanie Božieho Slova hlásiace sa ku kresťanskému dedičstvu

– informujúce myseľ

– skúsenostne hýbajúce srdce a vôľu poslúchnuť Božie Slovo

– nápomocné pre pobožnosť, duchovný rast a službu Bohu a blížnym

Vysoký pohľad na Písmo Sväté

– ako neomylné Slovo Božie hodné prijatia

– dostatočné pre vieru, zbožnosť a život

– sýtiace ľudskú dušu duchovným pokrmom

 

Vysoký pohľad na Boha a Jeho spasenie

– Jedného Boha v troch osobách (Trojica)

– Jeho nekonečný charakter a slávu

– Jeho očarujúce činy stvorenia, prozreteľnosti a spasenia hriešnikov

– spasenie ako dar jedine z milosti, bez našich zásluh jedine v Kristovi

 

Vysoký pohľad na človeka

– jeho dôstojnosť, zmysel života a posmrtný život v nebi alebo v zatratení

– jeho zúfalý stav v hriechu a prázdnota žitia bez Boha

– súcit s našim smutným stavom a ponúkanie skutočného lieku v Kristovi

– vysoký pohľad na manželstvo, rodinu a blížnych

Vysoký pohľad na Cirkev

– ako spoločenstvo všektých opravdivých kajúcnikov veriacich jedine v Krista na spasenie z milosti

– zhromažďujúcich sa v cirkevných zboroch počas celej histórie

– Kristus jej dal zvláštne sľuby svojej prítomnosti

– kde sa Jeho Slovo má verne kázať a ustanovenia zachovávať do konca

– kde kresťania majú spoločenstvo a konajú zmysluplnú službu

– hlásime sa k odkazu verných predkov z celej histórie

 

Vysoký pohľad na uctievanie Boha

– dôstojné, sväté, na Písme postavené, s bázňou a s láskou

– regulované Bohom a Jeho túžbami – iba čo Boh nariadil je prijateľné uctievanie

– nie svetácke, profánne, predvázajúce sa či teatrálne

– časom požehnaním spečatené kresťanské hymny a žalmy

O nás. Sme cirkevný zbor v Žiline. Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel za hriešnikov a vstal z mŕtvych nás zhromaždil do cirkevnej rodiny a vládne nám cez svoje Slovo - Bibliu. Spoznali sme Jeho záchranu z milosti, lásku, odpustenie a nový život. Chceme Ho milovať a zostať vo viere a v láske a spoločne Ho nasledovať s cieľom osláviť nášho Boha. Preto máme názov „Soli Deo Gloria“  (Jedinému Bohu patrí Sláva) - reformačné a najmä reformované hlboké zhrnutie dôvodu, cieľa, spôsobu  existencie ako zboru. Sme na Božiu slávu stvorení, vykúpení, žijeme, a tak hľadáme osláviť nášho Boha a byť ku Jeho cti a k dobru blížnych. Zvestujeme evanjelium milosti a usilujeme sa ho zdobiť svojimi životmi.

Na našich stránkach nájdete záznamy kázania Evanjelia, vyučovania z Božieho Slova, môžete pripojiť svoj hlas k uctievaniu v piesňach alebo si pozrieť tematicky členenú reformovanú on-line knižnicu a čítať z nej knižky. Boh je hodný najvyššej lásky, oddania, slávy, pocty, a preto Ho milujeme a chceme pre Neho žiť. Jeho Syn - Pán Ježiš Kristus - nás vykúpil z našich hriechov Bohu Otcovi a Duch Svätý povolal byť Mu svätým ľudom. Aká radosť mať takéhoto Pána! Aká nádej žiť a mrieť s Ním. Prajeme Vám, aby k Vám Pán Boh prehovoril a požehnal vás cez tieto webové stránky.

Prísľub & Stretli Pána Ježiša
Prísľub - 31 na dátum neviazaných čítaní z Biblie, ktoré uvádzajú kresťanskú zvesť. 
Stretli Pána Ježiša31 na dátum neviazaných čítaní z Biblie, ktoré predstavia osobu a dielo Pána Ježiša Krista.Vynikajúca tiež pre neveriacich priateľov.
V prípade záujmu pre seba alebo pre vašich blížnych kontaktujte zbor.
Časy bohoslužieb v nedele:
18:00 Večerná - odporúčame navštíviť ako prvú. Príďte a vypočujte si zvesť evanjelia o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi.
   
10:30 Ranná - čítanie a výkladové kázanie Božieho Slova, modlitby, uctievanie piesňami. Viac o priebehu.
Vstup voľný.
Živé vysielanie bohoslužieb v NE o 10:30 a 18:00. Tiež STR o 19:00.

Miesto bohoslužieb

Námestie M. R. Štefánika 12,

Žilina

 

Ako sa k nám v Žiline dostať? (tuknúť na obrázok vpravo pre presné trasy)

  • autom: od veľkej križovatky zpred Hypermarketu Tesco po ulici M.R. Štefánika jednosmerkou 2 minúty: parkovanie v čase bohoslužieb zdarma po ľavej strane jednosmerky (viď mapku)
  • MHD: zo zástavok Štefánikovo námestie peši 1 minúta (viď obrázok nižšie)
  • vlakom: zo železničnej stanice peši 9 minút
  • autobusom: z autobusového nástupištia peši 5 minút
  • bicyklom: zatiaľ nedokážeme zabezpečiť uskladnenie/parkovanie v blízkosti

Posledne kázané Slovo
07.04.Gen 49,33-50,26

31.03.Jakobova posledná vôľa

Novinky
Myšlienka milovaným
Občasne rozposielame emailom kresťanskú myšlienku na povzbudenie vo viere. Myšlienky pochádzajú z pera alebo úst zbožných kresťanov. V prípade záujmu sa prihláste na e-mailovú adresu evanjelium@gmail.com 
Z kazateľne Soli Deo Gloria
Dostávajte čerstvé ochutnávky zo získanej šťavy ovocia služby Slova v podobe krátkych výťahov z kázní, citácií myšlienok, náčrtov textu, toku argumentov, praktických návrhov aplikácií. Môžu povzbudiť každého podobne, ako myšlienky milovaným. V prípade záujmu sa prihláste na e-mailovú adresu evanjelium@gmail.com 
Biblické poznámky milovaným
na každý deň v roku vás postupne vezmú do Písma a vykonajú s Pánovou pomocou dlhodobú zmenu. Obsahujú časom overené a storočiami ovocie nesúce výkladové prístupy k textu, ktoré sa dnes v mnohom z cirkví vytratili. Pripravujú sa v tlačenej podobe s farebnou obálkou a posielajú v SR a ČR (mimo tieto krajiny môžete požiadať o elektronické). Viac tu  vrátane ukážok.
Biblické poznámky milovaným (denné čítania z Biblie) vychádzajú mesačne(12x za rok) a je možné o ne požiadať na vyššie uvedenej adrese. Mimo Slovenska a ČR je možné ich odoberať elektronicky cez email.
Biblické poznámky milovaným (denné čítania z Biblie) vychádzajú mesačne(12x za rok) a je možné o ne požiadať na vyššie uvedenej adrese. Mimo Slovenska a ČR je možné ich odoberať elektronicky cez email.
Literatúra na darovanie
Radi Vám podarujeme užitočnú kresťanskú literatúru z rozličných kresťanských vydavateľstiev. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nám napíšte na adresy nižšie.
Napíšte nám
Ak nad rámec tejto stránky by sme Vám mohli byť nápomocní, môžete nám napísať na adresu nižšie (obzvlášť tí, čo nemajú na blízku cirk. zbor a náležitú pastoračnú starostlivosť a cítia sa najbližšie k tomuto zboru a zúčastňujú sa cez internet bohoslužieb).
Kontakt na zbor:
Korešpondenčná adresa:
Soli Deo Gloria
P.O. BOX 105
010 08 Žilina
Slovakia
 
office[zavináč]solideogloria.sk
Telefón: +421 949 144 194