Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Epištoly
1. Prehľad listu Efezským Efezským #248 27.02-2009
2. Kto je autor Galatským 1,1-3 List Galatským   #28 10.07-2006
3. Komu je písaný Galatským 1,2b-5 List Galatským #27 18.07-2006
4. List Rímskym - jedinečná kniha pre nás Rímskym 1,1-17 List Rimskym #112 14.10-2007
Evanjeliá
1. Charakter Markovho evanjelia Mk 1,1 Evanjelium podľa Marka #454 26.09-2010
2. Zámery štyroch evanjeliových kníh Sk 10,36-43 Prehľad Evanjelií #455 29.09-2010
Poetické
1. Priblíženie knihy Prísloví Pr 1:1-7 #529 22.06-2011
2. Žalmy (1) - Prvotné priblíženie knihy Žalmov Žalmy Prehľad knihy Žalmov #371 26.11-2009