Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Epištoly
1. Prehľad listu Efezským Efezským #248 27.02-2009
2. Kto je autor Galatským 1,1-3 List Galatským   #28 10.07-2006
3. Komu je písaný Galatským 1,2b-5 List Galatským #27 18.07-2006
4. List Rímskym - jedinečná kniha pre nás Rímskym 1,1-17 List Rimskym #112 14.10-2007