Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Epištoly
1. Kto je autor Galatským 1,1-3 List Galatským   #28 10.07-2006
2. Komu je písaný Galatským 1,2b-5 List Galatským #27 18.07-2006