Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Epištoly
1. List Rímskym - jedinečná kniha pre nás Rímskym 1,1-17 List Rimskym #112 14.10-2007