Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Poetické
1. Priblíženie knihy Prísloví Pr 1:1-7 #529 22.06-2011