Kázané slovo » Biblické okruhy » Kázne v knihe Skutkov

V Lystre
1. Boh, ktorý nás nenecháva bez svedectva Sk 14,17 evanjelium Novozmluvné udalostiKázeň Lystre #324 26.07-2009