Kázané slovo » Biblické okruhy » Králi a sudcovia

Králi
1. Dávidovo blahoslavenstvo Rímskym 4,6-8 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #160 04.05-2008
2. Poznanie hriechu v pokání Žalm 51,1-7 evanjelium Z vyučujúcich kníh #228 11.01-2009
3. Túžby človeka v pokání Žalm 51,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníh #230 18.01-2009
4. Dokonale nás poznajúci Boh Žalm 139,18 evanjelium Z vyučujúcich kníh #239 08.02-2009
5. Žalmy (4) - Dávidove žalmy - ich známe obdobia a okolnosti vzniku Žalm 51-72 Prehľad knihy Žalmov #389 13.01-2010
6. Rozpoznanie v Kristovi najbližšieho Spasiteľa a oddanie sa mu 2Sam 5,1-7 evanjelium Starozmluvné udalosti #411 28.02-2010
7. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392 24.01-2010
8. Bol kráľ Saul znovuzrodený Otázky a odpovede #278 15.04-2009
9. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391 10.01-2010