Kázané slovo » Biblické okruhy » Králi a sudcovia

Králi
1. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391 10.01-2010