Kázané slovo » Biblické okruhy » Králi a sudcovia

Králi
1. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392 24.01-2010