Kázané slovo » Biblické okruhy » Patriarchovia

Abrahám
1. Abrahám ospravedlnený z viery Rímskym 4,1-25 List Rimskym #159 27.04-2008
Jákob
1. Nájdenie svojho Boha cez Ježiša Krista Gen 28,10-29,1 evanjelium Starozmluvné udalosti #201 19.10-2008