Kázané slovo » Biblické okruhy » Patriarchovia

Jákob
1. Nájdenie svojho Boha cez Ježiša Krista Gen 28,10-29,1 evanjelium Starozmluvné udalosti #201 19.10-2008