Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

Cestou do Jeruzalema
1. Správanie sa rozumne s ohľadom na večnosť Luk 16,28 evanjelium PodobenstváBoháč a Lazar #243 22.02-2009
2. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254 01.03-2009
3. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204 26.10-2008
4. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #173 29.06-2008
5. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova H #253 01.03-2009
6. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo Luk 19,10 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #134 03.02-2008