Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

Cestou do Jeruzalema
1. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204 26.10-2008