Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

Cestou do Jeruzalema
1. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova H #253 01.03-2009