Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

O milosrdnom samaritánovi
1. Viac než najbližší blížny Luk 10,29 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritán #232 25.01-2009