Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

V Galileji na vrchu
1. Učeníci na svete-soľ a svetlo Mat 5,13-16 Kázeň na vrchu #272 19.04-2009