Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

V Jeruzaleme
1. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 Evanjelium podľa Markaevanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505 24.04-2011