Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Žalárnik vo Filippis
1. Čo mám robiť, aby som bol spasený Sk 16,30-31 evanjelium Novozmluvné udalostiŽalárnik vo Filipis #207 09.11-2008