Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Bohatý mládenec
1. Bohatý mládenec Mk 10,17-31 Evanjelium podľa Marka #497 03.04-2011