Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Etiópsky eunuch
1. Duchovná cesta k Pánovi Sk 8,26-39 evanjelium Novozmluvné udalostiEtiopský eunuch #407 21.02-2010