Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Pavol - obrátenie
1. Ajhľa, modlí sa Sk 9,11 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie Pavla #287 17.05-2009