Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Teofilos
1. Prekonanie pochybností prijať evanjelium Luk 1,4 evanjelium Stretnutia s JežišomTeofilos #398 07.02-2010