Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

kráľ Agripa
1. Veci, ktoré sa neudiali niekde v kúte Sk 26,26 evanjelium Novozmluvné udalostiPavol pred Agrippom #214 07.12-2008