Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Ukrižovanie
1. Čo nás učí Getséman Mk 14,32-42 Evanjelium podľa Marka #535 10.07-2011