Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Ukrižovanie
1. Pán Ježiš pred židovským súdom Mk 14,53-65 Evanjelium podľa Marka #537 17.07-2011
2. Nespravodlivé odsúdenie Mk 15,1-20 Evanjelium podľa Marka #540 24.07-2011