Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Vstúpenie
1. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348 18.10-2009