Kázané slovo » Biblické okruhy » Putovanie po púšti

1. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 Numeri úvod\\Numeri #592 30.10-2011
Reflektovania
1. Nauč nás počítať naše dni Žalm 90,12 evanjelium Z vyučujúcich kníh #385 31.12-2009
2. Šesť pokorných prosieb pre ďaľšie dni nášho života Žalm 90,13-17 #382 03.01-2010
Vrch Sínaj
1. Boh, ktorý pôsobí bázeň a hrôzu Deu 5,29a evanjelium Starozmluvné udalosti #365 29.11-2009