Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Žena hriešnica
1. Žena hriešnica Luk 7,36-50 H #174 27.06-2008