Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Žena pristihutá pri cudzoložstve
1. Ježiš prišiel ľudí zachrániť Ján 8,1-12 Evanjelium podľa Jána #35 11.06-2006