Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Nikodém
1. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218 30.11-2008