Kázané slovo » Biblické okruhy » Volania k Izraelu v SZ

Epištoly
1. Dôvod listu - Falošné evanjelium Galatským 1,6-9 List Galatským #26 24.07-2006