Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Chromý pri jazere Betezda
1. Uzdravený a predsa v potrebe pokania Ján 5,1-18 Evanjelium podľa Jána #50 20.08-2006