Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Očistenie malomocného
1. Očistenie od najhoršej nemoci Luk 5,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #352 01.11-2009