Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Porazený a jeho priatelia
1. Viera prekonávajúca všetky prekážky na ceste ku Kristovi Mk 2,1-12 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #310 28.06-2009