Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Slepý od narodenia
1. Otvorenie očí slepého Ján 9,1-12 Evanjelium podľa Jána #60 12.11-2006