Kázané slovo » Prehľad evanjelia Matúša

1. Prehľad evanjelia Matúša (1) - Kráľ SZ Písem Mat 1-4 #235 04.02.2009
2. Prehľad evanjelia Matúša (2) - Autorita Kráľa v slove a v činoch Mat 5-9 #246 11.02.2009
3. Prehľad evanjelia Matúša (3) - Kráľ zvestuje evanjelium Mat 10-12 #247 18.02.2009
4. Prehľad evanjelia Matúša (4) - Podobenstvá (iba druhá časť) Mat 13 #260 04.03.2009
5. Prehľad evanjelia Matúša (5) - Rozšírená Galilejská služba Mat 14-16 #259 11.03.2009
6. Prehľad evanjelia Matúša (6) - Sláva a kríž Kráľa Mat 16-17 #261 18.03.2009
7. Prehľad evanjelia Matúša (7) - Kráľova cesta položiť život a pokora Mat 18-20 #268 01.04.2009
8. 3 žasnutia nad ukrižovaním Mat 26-27 #271 10.04.2009
9. Vzkriesenie Pána Ježiša Mat 28 #269 12.04.2009
10. Prehľad evanjelia Matúša (8) - Herodesovský rod Mat 14   #274 22.04.2009
11. Rozhovory v chráme (1) Mat 21-22 #299 03.06.2009
12. Rozhovory v chráme (2) - Odmietnutie Krista a jeho dôsledky Mat 21-23 #303 10.06.2009
13. Pripravenosť na druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista Mat 25 #309 24.06.2009
14. Odpustenie a služba zmierenia Mat 6,12 Modlitba Pánova > Odpustenie #420 21.03.2010