Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia bázeň a hrôza
1. Boh, ktorý pôsobí bázeň a hrôzu Deu 5,29a evanjelium Starozmluvné udalosti #365 29.11-2009