Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia láska
1. Božia láska Mat 5,45 Kázeň na vrchu #343 09.08-2009