Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia láska
1. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200 12.10-2008