Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia moc
1. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348 18.10-2009