Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia svätosť
1. Presväte svätý svätý Boh Iz 6,3 evanjelium Prorocký apel #244 08.03-2009