Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Jediný pravý Boh
1. Vyvolte si dnes komu budete slúžiť Joz 24 #141 31.12-2007
2. Hospodin je Boh 1Kral 18,39 evanjelium Starozmluvné udalosti #226 04.01-2009