Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Úctievanie
1. Uctievanie - podstata uctievania Ján 4,19-24 #102 23.09-2007
2. Uctievanie - uctievanie na zhromaždení Zjavenie Jána 4-5 #110 30.09-2007